Miksi uudistua?

Uudistamisen ajureina toimivat yleisesti markkinatilanteessa tapahtuvat pienet tai suuremmat muutokset. Asiakaskokemus luo vaatimuksia paremman asiakasarvon tuottamiselle. Vastaavasti uudistumisen tarpeeseen syntyy helposti paineita yrityksen tarjoaman ikääntymisestä sekä asiakkaan tarjoamalle asettamista elinkaariodotuksista.

Uudistumisen tarvetta lisää myös merkittävästi alustatalousmallien liittyminen kiinteäksi osaksi yritysten toimintaympäristöä.

Hitaasti uudistuvan yrityksen haasteet alkavat yleensä näkyä jo asiakaspalvelun ja myynnin rajapinnassa. Yrityksellä ei välttämättä ole selkeää roolia omien asiakkaidensa liiketoimintamalleissa ja verkostoissa.

 

Mikä uudistumista jarruttaa?

Olemme asiakkaidemme kanssa pohtineet uudistamista hidastavia jarruja tai jopa uudistumista estäviä lukkoja. Näistä keskeisimmiksi nousevat uskallus, vanhasta irtautumisen luoma pelko ja ajatus hypystä tuntemattomaan.

Uudet ideat ja ajatukset tuntuvat usein hyviltä ja niitä julistetaan yrityksen esittelykalvoilla vision tai strategian siivittäminä. Todellisuudessa uudistuminen ei tahdo näkyä lainkaan yrityksen arjessa, ihmisten käyttäytymisessä, viestinnässä tai toimintatavoissa ja prosesseissa.

 

Miten uudistua?

Pahimmillaan uudistuminen näkyy vain asiakaskokemuksessa. Yrityksessä pyritään keinolla millä hyvänsä huolehtimaan siitä, että muuttuviin asiakasvaatimuksiin kyetään vastaamaan. Tällaisiin tilanteisiin törmää usein alihankintayrityksissä, jotka palvelevat suuryrityksiä, tai tukku- ja logistiikkayrityksissä, jotka myyvät tuotteita ja palveluita suurimmille keskusliikkeille.

Ongelman muodostavat yrityksen sisäinen toimintalogiikka, sen toimintatavat ja prosessit. Pelkästään ulospäin toteutettava ”näennäinen uudistuminen” kuormittaa henkilöstöä, heikentää kilpailukykyä ja vaikuttaa väistämättömästi kannattavuuteen.

Uudistuminen lähtee aina yrityksen johdosta. Johdon on näytettävä suuntaa ja esimerkkiä. On laadittava riittävät, koko toimintaa koskevat suunnitelmat, kirkastamalla yrityksen visiota ja strategiaa. Uudistumisessa on luotava yritykselle kyky synnyttää uusia innovaatioita, mahdollisuuksia reagoida muutoksiin ja edellytyksiä parempaan asiakaskokemukseen. Yrityksen on itsensä mietittävä oma roolinsa liiketoimintaympäristössä sekä syntyvissä ja kehittyvissä ekosysteemeissä.

 

Tartutaan toimeen, uudistutaan

Me innomanilaiset olemme asiantuntijoita yritysten uudistamisessa. Yhdessä yrityksen kanssa me kirkastamme sen strategiaa, pohdimme avainhenkilöiden kanssa erilaisia skenaarioita ja työstämme kokonaisuuden sopivan kokoisiksi paloiksi uudistumisen tiekarttaan.

Lisäämme yrityksen osaamista tarkastella markkinaa ja synnyttää innovatiivista yrityskulttuuria. Varmistamme, että yrityksen toimintatavat ja prosessit vastaavat huutoon ja huolehdimme, että henkilöstön intohimot näkyvät osana uudistumista.

Uudistuminen ja muutos ovat lupaus jostain paremmasta. Yhdessä voimme sitoa yhteisen vision ja yhteiset tavoitteet henkilöstön intohimoihin ja energiaan, olennaiseksi osaksi työskentelyä ja käyttäytymistä.

 

Lue lisää:

https://www.innoman.fi/palvelut/liiketoiminnan-kiihdytyslaboratorio/

Kirjoittaja

Mika Ropponen

asiantuntija, prosessit ja tietojärjestelmäprojektit

Lue kirjoittajan muita tekstejä