Nykytilanneanalyysi avaa oven yrityksen kehittämiselle

Yritykset joutuvat elinkaarensa aikana tilanteiseen, jossa tuotteet tai palvelut, menetelmät tai toimintatavat eivät enää riitä kasvua tukevaan toimintaan. Markkinoiden muutokset, muuttava kilpailutilanne, kilpailijat tuovat uusia parempia tuotteita ja palveluita markkinoille – muutoksiin pitäisi reagoida. Mahdollisuuksia on monia, mutta onko selvää mitä ja miten? Yrityksen reagoinnin laatua voidaan lisätä ja kasvukipuja välttää perusteellisella vallitsevan tilan analyysillä.

Kehitysimpulssit alkuun panevana voimana

Yrityksen kehitystyö on jatkuva prosessi. Mutta mikä saatu informaatio on se, joka johtaa suunnitelmalliseen kehitykseen? Alkusysäyksen voi antaa mediassa esille nostettu trendi, kilpailijan reagointi markkinatilanteen muutokseen, huonosti dataa suodattava CRM tai talon sisältä saatu palaute.

Kaikki edellä mainitut esimerkit ovat hyviä syitä kehittää yritystä. Saadut impulssit toimivat parhaassa tapauksessa konkreettisena lähtölaukauksena liiketoiminnan kehittämiselle. Onko nyt aika tehdä digiloikka? Lähdemmekö järjestelmämuutoksiin oikeista syistä? Olemmeko kehittämässä tuotteita ja palveluita, jotka ovat kilpailukykyisiä markkinoilla? Miten parannamme koko organisaatiomme tehokkuutta?

Eri lähteistä saatujen ärsykkeiden ja arkipäivän kehitysjohtamisen tuloksena on lista avoimia kysymyksiä. Miten kehitysvyyhtiä pitää purkaa?

Analysointi ohjaa kehityksen oikeille urille

Keväästä alkaen olen ollut valitsevan tilanteen takia mukana monissa useita kuukausia kestävissä PK-yritysten kehittämisprojekteissa. Liiketoimintaan tuloksellisimmin vaikuttavien kehitystoimenpiteiden valinta lähtee aina oman yrityksen liiketoimintamallin tunnistamisesta ja vallitsevan tilanteen perusteellisesta analyysistä. Monesti kehittämisajatuksista voi olla selkeäkin käsitys, mutta perusteellinen tilanneanalyysi voi osoittaa yllättäviäkin painopisteiden muutoksia. Ikävimmissä tapauksissa nämä huomataan kesken meneillään olevaa kehityshanketta, tai vasta sen jälkeen. Kokemukseni perusteella voin todeta, että oikein tehty pohjatyö tuo parhaan tuloksen.

Kohdistamisella paras hyöty

Mitä tulisi siis tehdä? Lähde liikkeelle siitä, että tunnistat yrityksesi liiketoimintamallin:
 • Mikä on arvolupauksemme asiakkaalle?
 • Miten lunastamme arvolupauksen asiakkaille?
 • Millä resursseilla ja osaamisella arvolupaus luodaan?
Seuraavaksi mieti:
 • Mitä edellä mainituista alueista tulee kehittää?
 • Tunnistammeko asiakkaittemme odotukset?
 • Onko meillä asiakkaillemme selkeitä arvolupauksia, jotka erottuvat?
 • Miten ja millaisia kanavia pitkin olemme asiakkaisiin yhteydessä
 • Ketkä ovat yrityksemme asiakkaita.
 • Millaisilla prosesseilla ja teknologialla tuotamme tuotteemme ja palvelumme,
 • Ovatko prosessit ja teknologiat riittävän tehokkaita.
 • Onko meillä riittävä kumppaniverkosto?

Liiketoimintamallin analysointi selkeyttää tilannetta ja auttaa kohdistamaan kehityspanokset sinne, mistä saadaan paras hyöty. Kohdistamisella ja priorisoinnilla on parhaimmillaan tuloksena kehityksen jatkumo. Ajatukset selkiytyvät ja suunnitelmat siirtyvät tulokselliseksi toiminnaksi – oli mittarina henkiset voimavarat, eurot tai lopputuotteen laatu.

Kaipaatko satojen kehitysprojektien jalostamaa tukea kehittämispainopisteiden selkeyttämiseen ja/tai kehityshankkeen läpiviemiseen?

Varaa ilmainen konsultaatio