Tietojärjestelmät toiminnankehityksen esteenä?

Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Strategiasta synnytetyt road mapit ja niistä johdetut toimintasuunnitelmat ohjaavat yrityksen toimintaa ja varmistavat kilpailukyvyn jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Ovatko tietojärjestelmät, keskeisimpänä ERP:t, edesauttamassa kilpailukykyä ja toimintasuunnitelmien toteuttamista, vai toimivatko ne sittenkin yrityksen strategian toteuttamisen ja menestyksen jarruna?

Välillä mieleen juolahtaa sanonta majakasta ja perävaunusta. Strategia toimii suuntaa näyttävänä majakkana ja tietojärjestelmät toimivat tarinan perävaununa. Kysymys kuuluukin: voiko perävaunu olla samalla jarruvaunu?

Kohti tietojärjestelmien uusimista – vai toiminnan kehittämistä?

Alkusysäys tietojärjestelmien uusimiseen voi tulla monista syistä. Tuki vanhalle järjestelmäversiolle voi loppua, tai toiminnan kehityspaineet voivat ajaa vanhojen järjestelmien ohi. Ympäröivän maailman muutokset ja liiketoiminnan kehitys voivat muuttaa tietojärjestelmien toimintojen painopisteitä. Mikä tahansa syy sille onkin, niin tilanne voidaan nähdä joko uhkana tai mahdollisuutena. Onko kyse pakollisesta riskialttiista investoinnista vai potentiaalisesta kilpailuetua tuovasta kehitysaskeleesta? Voiko jälkimmäinen olla liian hyvää ollakseen totta?

Tietojärjestelmien määrittely – nykytilan vai tavoitetilan mukaisesti?

Kuinka korkealle asettaa rima, kun päädytään tietojärjestelmän uudistamiseen? Toimiiko perustana nykytila, jota tietojärjestelmä ei enää riittävästi palvele – vai kurkotammeko pidemmälle tulevaisuuteen? Kun määrittely aloitetaan nykytilan pohjalta, on olemassa todellinen riski ottaa käyttöön järjestelmä, jonka käyttö vanhentuu nopeasti ja joka ei anna kilpailuetua pidemmälle tulevaisuuteen.

Jotta tietojärjestelmäuudistuksesta saadaan kaikki hyöty irti, täytyykin järjestelmä määritellä liiketoiminnan strategiassa kuvatun tavoitetilan mukaisesti. Kyse on silloin potentiaalisesta kilpailuetua tuovasta kehitysaskeleesta – ei tietojärjestelmäprojektista.

Tuntuuko haastavalta? Miten päästä käytännössä alkuun?

Meillä Innomanissa on usean sadan projektin kokemus liiketoiminnan, prosessien ja tietojärjestelmien kehittämisestä huomioiden samalla muutosjohtamisen tärkeys. Me lähdemme aina liikkeelle tulevaisuuden liiketoiminnan tarpeista, mitä vastaan tietojärjestelmät määritetään. Meidän tavoitteemme ei ole onnistunut tietojärjestelmän uudistaminen vaan onnistunut harppaus kohti parempaa kilpailukykyä, jota myös tietojärjestelmä tukee.

Haluatko Sinä kehittää liiketoimintaasi?  Varaa tunnin veloitukseton asiantuntija-arvio, saat keskeiset kehityssuositukset, joita voit käyttää kehitystyön pohjana

Varaa ilmainen asiantuntija-arvio