Toiminnanohjauksen järjestelmä kaukana toiminnan keskiöstä

Tavoitellessaan menestystä, joutuu niin yksilö kuin yrityskin pohtimaan ja tekemään valintoja, sekä etsimään sellaisia polkuja, joilla menestys olisi mahdollista. Tietotekniset ratkaisut ovat yksi hyvin merkittävä alue, josta voidaan löytää keinoja liiketoiminnan tehostamiseen. Kuitenkin esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa yritykset usein unohtavat luoda mahdollisuuksia oman vision ja strategian toteuttamiseen. Tietotekniset ratkaisut ovat turhan usein välineitä, joilla pyritään toteuttamaan nykyisiä toimintatapoja ja prosesseja entistä tehokkaammin ja laadukkaammin. Valintoja tehdessä ei välttämättä arvioida sitä, mihin nykyaikaisilla ratkaisuilla voidaan päästä ja millaista kilpailuetua ne aidoimmillaan tuovat.

Tietojärjestelmien tuomaan kilpailuetuun on oivallinen vertaus Pixarin Ihmeperhe-elokuvassa (The Incredibles, 2004): ”Kun kaikki ovat superia, niin kukaan ei ole!” Kilpailuetua on vaikea saavuttaa, mikäli kaikilla kilpailijoilla on käytössään samanlaiset tietotekniset ratkaisut. Joillain toimialoilla on toki lähes standardiksi muodostuneet omat toimialakohtaiset ratkaisunsa, joiden roolia on vaikea horjuttaa. Vai onko? Tarkastellaan asiaa.

Mikä ERP on liiketoiminnan menestyksen kannalta?

Toiminnanohjausjärjestelmä, ERP, on ratkaisukokonaisuus, jonka tehtävänä on huolehtia yksittäisten prosessien automaatiosta ja liittymistä toisiin prosesseihin järjestelmän sisällä.

Rajapintojen ja integraatioalustojen johdosta toiminnanohjauksen maailma on muuttunut. Muutos näkyy siinä, että järjestelmän ulkopuolisilla komponenteilla voidaan rakentaa yritykselle kilpailuetua:

  1. Kuromalla eroa kilpailijoihin yrityksen kriittisissä prosesseissa.
  2. Tuottamalla asiakkaille aikaisempaa parempia asiakaskokemuksia.
  3. Synnyttämällä innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Tämä tarkoittaa sitä, että nykyään on hajautettujen järjestelmäkokonaisuuksien avulla mahdollista valita yrityksen käyttöön liiketoiminnan kannalta kriittisiä tai kilpailuetua tuovia komponentteja ja ohjelmistoja, jotka integroidaan toimimaan keskenään ja / tai yhdessä ydinjärjestelmän kanssa. Ei siis kannata vapaaehtoisesti vangita omaa toimintaa liian kankean ja muutoskyvyttömän tietojärjestelmän sisään.

Mitä tarvitaan?

Näkemystä siitä, että ruoho todellakin saattaa olla vihreämpää aidan toisella puolella. Uskalla kyseenalaistaa toimialasi yleiset näkemykset. Näkemyksen lisäksi on kyettävä avarakatseisesti miettimään yrityksesi tavoiteprosesseja sopivasti irrallaan nykytilasta.

Kun oma tavoitetila on kirkas ja tavoiteprosessit selventävästi kuvattuna huomioiden tietoteknisten ratkaisujen rooli, voidaan lähteä haastamaan eri ratkaisutoimittajia. Haastamalla ratkaisutoimittajia löydetään kuhunkin yrityksen eri toimintoon ja prosessiin työkaluja, jotka voivat parantaa kilpailukykyä ja mahdollistaa uudenlaisia toimintamalleja. Näin tietojärjestelmästä rakennetaan kilpailijoista erottava kilpailuetu.

Tietotekniset ratkaisut eivät tietysti yksin tee autuaaksi. On muistettava, että koko oma organisaatio on saatava mukaan muutokseen!

Miten päästä alkuun?

Me Innomanilla olemme erikoistuneet liiketoiminnan kehitystä tukeviin tietojärjestelmäprojekteihin ja liiketoiminnan kehittämiseen unohtamatta muutoksen johtamista.

Varaa ilmainen asiantuntija-arviomme, jossa tarkastellaan, miten luot pohjan yrityksesi kilpailukykyloikalle.

Varaa ilmainen asiantuntija-arvio

Kirjoittaja

Mika Ropponen

asiantuntija, prosessit ja tietojärjestelmäprojektit

Lue kirjoittajan muita tekstejä