RKM

”Enää ei tehdä niin kuin ennenkin”

Pienen firman ajattelusta suuren firman toimintatapoihin

Kiira-myrskyn jälkeinen maanantai. Projektipalaveri RKM:n kanssa sujui tuttuun tapaan ammattitaitoisesti mutta poikkeuksellisen rivakasti. RKM-läisiä odotti toimistolla joukko asiakkaiden huolia, joiden hoitamista ei sopinut viivyttää: irronneita kattoja, tulvivia kellareita ja lukuisia muita Kiiran tuhoja.

Tietenkin yrittäjä haluaa ottaa jokaisen asiakkaan, mutta kiirehtimisessä oli mukana muutakin. Ulkopuolisena sen aisti selvästi: nämä ihmiset välittävät oikeasti asiakkaistaan, ymmärtävät, että asiakkaalla on huoli ja haluavat auttaa häntä.

RKM:n toimitusjohtaja Ismo Penttilä vahvistaa tietämättään ulkopuolisen kokemuksen:

Koko toimintamme lähtee siitä, että asiakas on oikeasti – siis ihan oikeasti, ei vain puheena – tärkein. Meidän tehtävämme on paitsi hoitaa itse vahinko ammattitaitoisesti ja laadukkaasti myös auttaa asiakasta kokonaisvaltaisesti, välittää aidosti asiakkaan hyvästä. Pelkkä tekninen asiantuntemus ei riitä, vaan asiakasta autetaan ja hänen elämäänsä helpotetaan joka muodossa.

RKM-ihminen on tunnollinen, iloinen ja myönteinen. Me tehdään tosissaan, mutta ei vakavana, kuvaa hallintojohtaja Pia Penttilä. Muut kuvassa vasemmalta RKMGroupin hallituksen puheenjohtaja Juhani Kieksi, toimitusjohtaja Ismo Penttilä ja Pian oikealla puolella Pirkkalan aluejohtaja Jari Tuurala. ©Innoman/ Tomi Jokela, Lehtikuva.

RKM:n hallintojohtaja Pia Penttilä kuvaakin, että RKM kohtaa asiakkaan usein juuri sillä hetkellä, jolloin hänelle sattuu ehkä elämänsä hankalin onnettomuus tai vahinko. Yrityksen erityinen vahvuus on siinä, että se pystyy toimittamaan asiakkaalle koko ongelman korjaamiseen tarvittavan osaamisen, jolloin vahingosta aiheutuu hänelle mahdollisimman vähän haittaa.

Pystymme analysoimaan sekä normaalit että erittäin hankalat kiinteistöongelmat ja tekemään suunnitelmat niiden korjaamiseen ja tämän lisäksi myös korjaamaan ne. Meiltä saa siis koko ketjun, alusta loppuun, ja olemme siinä hyviä, Pia Penttilä kuvaa.

 

Pienestä keskisuureksi ja maailmalle

 

Kiinteistöjen vahinkoihin liittyviä tutkimus-, korjaus- ja asiantuntijatöitä tekevä RKM on aloittanut pienestä. Vuonna 2004 RKM työllisti neljä ihmistä. Firma aloitti siitä, mitä osasi, ja lisäsi palveluita sitä myötä, kun yritystä pystyttiin kasvattamaan ja saatiin taloon uutta osaamista. Perusperiaate on firmassa ollut aina sama: se, mikä tehdään, tehdään kunnolla ja asiakkaan hyväksi.

Tällä hetkellä RKM:n osaamisalue on laaja. Sen satakunta ammattilaista tekevät sisäilmatutkimuksia, kosteusmittauksia ja lämpökamerakuvauksia, ottavat ilma- ja materiaalinäytteitä, desinfioivat, hoitavat palovahinkojen puhdistuksia ja hajunpoistoja sekä laskevat kustannusarvioita, energialuokituksia ja selvityksiä ja tekevät itse korjaustöitä.

Uusi kasvava osaamisala on rakennusten kosteuden hallinta, jossa RKM on mukana rakennuksen rakennusvaiheesta alkaen. Aluksi tehdään suunnitelma, sen jälkeen RKM sananmukaisesti hallitsee rakennuksen kosteutta erilaisin tarvittavin keinoin sekä estäen kosteuden syntymisen että tarvittaessa kosteutta mitaten ja poistaen.

 

”Laulamme nyt uutta laulua”

 

RKM on kasvanut nopeasti. Kasvunsa aikana se joutui tilanteeseen, jossa se totesi, etteivät aiemmat järjestelmät riittäneet vastaamaan yrityksen uusiin tarpeisiin. Yhteistyökumppanin maininta pätevästä konsultista johti RKM:n ja Innomanin yhteistyöhön.

Hyvin pian yhteistyön alettua huomasimme, että uuden järjestelmän hankkiminen ei riitä, vaan meidän piti miettiä myös prosessit, joilla kasvu saavutetaan, sekä koko yrityksen johtamistapa. Otimme järjestelmähankkeelle aikalisän ja päätimme kehittää prosessit ja johtamisen sellaiseksi, että ne vastaavat ison firman johtamistarpeita, kuvaa Pia Penttilä.

Päätöksestä käynnistyi mittava yrityksen prosessien, johtamisen, esimiestyön, strategian ja liiketoiminnan kehitystyö, johon on osallistunut tavalla tai toisella koko henkilökunta.

Esimiehet ovat olleet tiiviisti mukana RKM:n kehityksessä. ©Innoman/ Tomi Jokela, Lehtikuva.

Muutos on ollut merkittävä, ja sillä on luotu kaikki vieläkin suuremman kasvun edellytykset. Tavoitteena on tuplata liikevaihto ja lisätä väkimäärää puolitoistakertaiseksi seuraavien vuosien aikana muun muassa laajentamalla toimintaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Samalla halutaan uudistaa koko rakennusalaa, jossa on perinteisesti ”tehty niin kuin ennenkin”.

Toimitusjohtaja Ismo Penttilän mukaan juuri prosessien ja ajattelun muutos on ollut haasteellisinta. Pk-yrityksessä johtajakin tekee kädet savessa töitä, mutta kun yrityksen koko kasvaa ja toiminta laajenee, johtajien ja esimiesten on entistä enemmän osattava hoitaa omat hommansa eli johtaa ja valtuuttaa muita.

Toimintamallien muuttaminen pienen firman ajattelusta ison yrityksen tarpeita vastaavaksi on ollut haasteellista mutta elintärkeää. Siinä Innoman on ollut isossa roolissa ja isona apuna. Helposti käy niin, että itse katsoo vain yhden ikkunan läpi – korkeintaan oman alan näkökulmasta – mutta konsulttfirmai tuo mukanaan paljon useampia ikkunoita ja auttaa hyödyntämään yrityksen kehittämisessä myös muiden alojen osaamista.

Samalla on ollut erittäin innostavaa nähdä muutos ja henkilöstön henkinen kasvaminen. Oma porukkamme on sitoutunut ja innostunut uusista toimintatavoista, niiden muokkaamisesta ja uudistamisesta. Henkilöstö haluaa ja on sitoutunut kasvuun ja sen vaatimiin muutoksiin, Ismo Penttilä iloitsee.

Myös Pia Penttilä on samaa mieltä:

Kyse on nimenomaan ajattelutavan muutoksesta, silmien aukaisusta. Teimme ennenkin laadukkaasti ja hyvin, mutta nyt ennakoimme enemmän, mietimme ketjun aina paljon pidemmälle ja koko toiminta on jämäköitynyt. Innoman on auttanut paitsi ihan itse prosessien muotoilemisessa ja johtamisen kehittämisessä, ennen kaikkea siinä, että laulamme nyt uutta laulua: tavoitteet ovat selkiytyneet kaikille, ja se muuttaa puheen, toimintatavan – ihan kaiken.

Välillä tarvitaan ravistelijoita, jotta ajatusmaailma muuttuu ja pystytään ajattelemaan toisin. On ollut virkistävää, kun ulkopuolinen on hoksauttanut pysymään ison firman tavoissa, eikä ole päästänyt takaisin pienen firman ajattelutapaan, Pia Penttilä jatkaa.

Molempien mielestä ratkaisevaa Innoman-yhteistyössä on ollut luottamus:

Kun tehdään näin suurta muutosta – mietitään kaikki uusiksi ja kasvatetaan koko firma toiselle tasolle – konsulttifirmalle kannattaa antaa aika vahva rooli, jotta asioita saadaan oikeasti eteenpäin järjestyneesti ja hyvällä tahdilla. Tällöin täytyy olla hyvin välittömät välit, joissa asioista voidaan puhua suoraan ja toisen osaamiseen voi luottaa täydellisesti. Tämä on ollut koko ajan selvää ja ongelmatonta Innomanin kanssa, Ismo Penttilä kiittää.

Haluaisin sanoa toisille pk-yrittäjille, että olkaa rohkeita! Kannattaa lähteä uusiin juttuihin ja kehittää omaa toimintaansa, Pia Penttilä lopettaa.

Innomanilta ovat RKM:n kehittämisessä olleet mukana toimitusjohtaja Venla Bergin (pääkuvassa toinen vasemmalta) lisäksi muun muassa innovaatioista vastaava johtaja Pekka Berg (vas., Innoman HR;n toimitusjohtaja Mikko Hintsala. Oikealla RKMGroupin hallituksen puheenjohtaja Juhani Kieksi. ©Innoman/ Tomi Jokela, Lehtikuva.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Venla Berg

toimitusjohtaja, prosessikehittäjä, ERP-konsultti
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi