Kilpailukykyä kasvattamassa

On aivan mahtavaa olla mukana, kun asiakas haluaa kehittää liiketoimintaansa, toimintatapojaan ja prosessejaan lisätäkseen jatkuvaa kilpailukykyään.

Innokkaat ihmiset ja uudet ajatukset tuntuvat tuovan aivan uudenlaista virtaa yrityksen arkipäivään. Saan ilolla todeta, kuinka uudet ideat, innostuminen ja jopa poikkeavat ratkaisuehdotukset luovat uusia mahdollisuuksia.

 

Monta kehittäjää – parempi soppa!

 

Erään asiakkaan kanssa jalkautimme ideointia ja kehittämistä ”lattiatason operatiiviseen toimintaan” ja tulokset ovat huikeita. Projektitiimin jäsenet ovat oppineet kokoamaan ajatuksia omista liiketoimintayksiköistä ja kehittämiseen on saatu merkittävästi lisää vauhtia.

Kehittämistä tukee Innomanin moniammatillinen tiimi, joten lisäkseni kehittämiseen panoksensa antavat niin HR-, innovaatio- ja ICT-ammattilaisemme.

Projektissa uusitaan samalla toiminnanohjausratkaisuja, jossa ytimen muodostaa monikansalliseen liiketoimintaan soveltuva taloushallinnon ratkaisukokonaisuus siivitettynä erilaisin henkilöstöhallinnon, palkkahallinnon ja sisäisen laskennan komponentein.

Tämän päälle olemme rakentamassa yrityksen eri liiketoimintoja ja prosesseja tukevia työvälineitä, joiden muunneltavuus mahdollistavaa nopeita muutoksia. Matkalla mukaan ovat tarttuneet niin tiedolla johtamisen (BI) kuin budjetoinnin ratkaisutkin. Tätä pataa on jo maustettu hyppysellisellä robotiikkaa, RPA:lla (Robotic Process Automation), jolla eritasoisia integraatioita on kyetty keventämään.

 

Maukkaan sopan resepti

 

Mitä tässä projektissa on opittu? Ensisijaisesti ihmiset on saatava irti arkipäivän rutiineistaan, pois ongelmalähtöisestä keskustelusta. Muutoksen haasteet on tunnistettava ja niihin on löydettävä luovia ratkaisuja.

Tietotekniikkaa kannattaa sotkea projektiin vasta, kun uudet innovatiiviset ajatukset on saatu kiteytettyä. Monipuolinen osaaminen tuulettaa ajatuksia, sillä uusia ideoita on saatu vain kuuntelemalla eri toiminnoissa työskenteleviltä ja erilaisia taustoja omaavia henkilöiltä.

Mitä kehittäminen on edellyttänyt organisaatiolta? Vapautta kehittää ja halua kehittyä, innostusta ja tahtoa kyseenalaistaa omaa sekä muiden tekemistä.

Kehittämiseen osallistunut valiojoukko on aidosti saanut ilon irti kehittämisestä, harvoin on tullut projektissa naurettua näin paljon.

En kiellä, etteikö välillä ole kiistelty rakentavasti tai väännetty massiivisesti kättä, mutta toisaalta prosesseissa työskentelevien henkilöiden ongelmia on kyetty ratkaisemaan kaikkia osapuolia tyydyttävillä tavoilla.

On itsestään selvää, että näin laaja kehittämisprojekti vaatii projektilaisilta joustavuutta, venymistä ja kykyä delegoida arkipäivän tehtäviään.

Muutosvastarintaa, onko sitä? Turha on kai kertoa, etteikö muutosvastarintaa olisi, mutta sitä on ennakoivasti taklattu hyvin suunnitellulla muutosjohtamisella valmentamalla esimiehiä ja projektipäälliköitä pitkin matkaa.

Asiakkaan henkilöstön ja HR-päällikön lisäksi Innomanin muutosjohtamisen asiantuntijoilla on tässä vaiheessa ollut keskeinen rooli. Monesta hankalasta tilanteesta on selvitty myös huumoria apuna käyttäen, vaikka leikiksi ei olekaan laitettu.

Kiitän tässä vaiheessa myös Alivaltiosihteerien radiohupailua, jossa viikon luontoäänenä esitellään muutosvastarinta, heti edellisen viikon luontoäänen, punarinnan, perään, Muutosvastarinnan löydät täältä: Muutosvastarinta

Mika Ropponen.  ©Innoman/ Usva Torkki

Kirjoittaja

Mika Ropponen

asiantuntija, prosessit ja tietojärjestelmäprojektit

Lue kirjoittajan muita tekstejä