Samalla rahalla enemmän irti – lisää tehoja tietojärjestelmistä

Suomalaisissa yrityksissä on oman kokemukseni mukaan hyvin erilaisia tapoja ja asteita siinä, miten yrityksen tietoteknisiä ratkaisuja hyödynnetään.

Osa yrityksistä kehittää proaktiivisesti omia sisäisiä prosessejaan, osa ulottaa kehittämisen koskemaan liiketoimintaympäristöään, verkostojaan, joissa yritys toimii. Joillekin yrityksille toimintatapojen ja prosessien kehittäminen on käsitteenä vieras, vaikka se on osa arkipäivän rutiineja. Osa yrityksistä kehittää toimintaansa aktiivisesti, kun taas osa suorastaan toivoo, ettei mitään tarvitsisi koskaan muuttaa.

Isolla osalla suomalaisista yrityksistä kehittäminen on kuitenkin jäänyt sellaiselle tasolle, jossa käytössä olevien tietoteknisten ratkaisujen – vaikkapa esimerkiksi toiminnanohjausratkaisun (ERP) – hyödyntäminen tukee lähinnä yrityksen perustoimintaa. Usein törmäämme tilanteeseen, jossa yrityksellä on käytössään varsin hyvin yrityksen toimintaan soveltuva kokonaisratkaisu, mutta sen keskeisistä toimintaa tehostavista ominaisuuksista on saatu käyttöön vasta 20-40 %.

Parhaillaan Innomanilla on menossa projekti, jossa asiakasyrityksen toimintatapoja ja prosesseja uudistetaan kolmatta kertaa. Jokaisen kehityskierroksen aikana yrityksen käytössä olevaa toiminnanohjausjärjestelmää on saatu entistä laajemmin käyttöön.

Jokaisella kerralla yrityksen tehokkuus on kasvanut, on syntynyt aika- ja kustannussäästöjä ja yritys on oppinut ymmärtämään asiakkaitaan paremmin. Aikanaan tehty merkittävä investointi on saatu aidosti tuottamaan, eivätkä prosessikaaviot ole jääneet vain tiedostopalvelimen nurkalle tai mappiin muistuttamaan kerran tehdystä ja niin raskaasta ponnistuksesta.

Suomalaisissa yrityksissä on merkittävä määrä potentiaalia parempaan tuottavuuteen ja sitä kautta kilpailukyvyn parantamiseen, mutta sitä ei vain usein tunnisteta eikä potentiaaliin kyetä tarttumaan.

Yritysjohtajat, tartutaan tilaisuuteen ja otetaan enemmän irti tietoteknisistä ratkaisuista ja laitetaan rattaat pyörimään!

Kirjoittaja

Mika Ropponen

asiantuntija, prosessit ja tietojärjestelmäprojektit

Lue kirjoittajan muita tekstejä