SOP-prosessi kuntoon! Mikä kumma SOP tai SO&P?

SOP tulee englanninkielisistä sanoista Sales and Operations Planning. Kyseessä on yrityksen strateginen prosessi, jossa yhdistetään yrityksen eri toimintojen tieto ja näkemys sekä tulevaisuudesta että nykytilasta yrityksen yhteiseksi suunnitteluprosessiksi. Prosessi ohjaa materiaali- ja kapasiteettisuunnittelua. Käytännössä sillä siis ohjataan tuotantoa ja hankintaa mutta myös myyntiä, markkinointia, tuotesuunnittelua, tuotekehitystä ja tuotehallintaa. Prosessilla on linkitys kassanhallintaan ja talouden johtamiseen.

Toimiva SOP-prosessi näkyy käytännön toiminnassa

  1. hyvänä toimitusvarmuutena
  2. pystytään vastaamaan kysyntään
  3. varastotasot ovat optimaalisia: oikeita tuotteita/materiaaleja oikeaan aikaan varastossa
  4. asiakkaat ovat tyytyväisiä
  5. ei jouduta teettämään ylitöitä

 

Hyvä ennustaminen vaatii saumatonta yhteistyötä

SOP-prosessi lähtee käytännössä myynnin tai kysynnän ennustamisesta. Myynnin ennustamisen prosessi tulee rakentaa niin, että siinä hyödynnetään myyjien asiantuntemusta, asiakkailta saatavaa tietoa, myyntimahdollisuus- ja tarjouskantaa sekä järjestelmissä olevaa historiadataa menekistä ja sen trendeistä. Myynnin ennustamisessa otetaan huomioon myös tuotekehitys sekä uudet ja poistuvat tuotteet tuotevalikoimassa, joten myös tuotekehitys- ja tuotevastuuhenkilöiden tulee osallistua ennustamiseen.

Myynnin ennusteen pohjalta tehdään hankinnan, tuotannon sekä toimitusten ennusteet ja suunnitelmat. Nämä suunnitelmat näyttävät, pystymmekö vastaamaan kysyntään. Samalla ne auttavat meitä suunnittelemaan käytännön toimenpiteitä. Tarvittaessa voimme pyrkiä vaikuttamaan kysyntään mm. tekemällä myynti- ja markkinointitoimenpiteitä, jotka lisäävät tai vähentävät tuotteiden tai tuoteryhmien kysyntää.

SOP-prosessi ei ole vain tuotannollisten yritysten tärkeä prosessi. Yhtä tärkeä prosessi se on myös tukku- ja vähittäiskaupoille sekä esimerkiksi asennusliikkeille ja huoltopalveluyrityksille.

Toimiva SOP-prosessi edellyttää yrityksen eri toiminnoista vastaavien saumatonta yhteistyötä. SOP-prosessin tueksi tarvitaan hyvät tietojärjestelmäratkaisut.

 

Miten on, voisiko Innoman auttaa teidän yritystänne kehittämään toimivan SOP-prosessin?

Varaa ilmainen konsultaatio

 

Kirjoittaja

Venla Berg

toimitusjohtaja

Lue kirjoittajan muita tekstejä