Black Moda Oy: Innomanin kanssa yrityksestä pystyi puhumaan kokonaisuutena

Black Moda Oy

suomalainen tekstiilialan perheyritys, joka välittää myös omaa laadukasta ja vastuullista eurooppalaista tekstiilituotantoa

blackmoda.fi

Toimipiste

Pirkanmaa & tekstiilituotanto Pohjois-Portugalissa

Toimiala

Tekstiiliala: tekstiilituotteiden suunnittelu, markkinointi ja laadunvalvonta. Yrittäjäperheellä myös tekstiilituotantoa

Innoman-projektin tulos

säästöjä 1,5 henkilötyövuotta (10 %)

Korkeaan laatuun ja vastuulliseen toimintaan panostava Black Moda Oy on tekstiilialan perheyritys. Kun yrityksen liiketoiminta kasvoi ripeällä vauhdilla, nousi yrityksen järjestelmien saaminen ajan tasalle entistä keskeisemmäksi. Business Finlandilta tiedusteltiin apua tietohallinnan kehitykseen ja sieltä saatiin kontakti Innomaniin. Nyt Black Moda vapauttaa työaikaa 1,5 henkilötyövuotta (10 %) rutiinitöistä arvoa tuottavaan tekemiseen.

Muutamassa vuodessa liikevaihtonsa reilusti kaksinkertaistanut Black Moda Oy on monipuolisesti mukana tekstiilialalla. Perheyrityksiä on kaksi, Black Moda Suomi ja Black Moda Portugal. Yrityksen Pirkanmaan toimipisteessä painotuksena on tekstiilituotteiden suunnittelu, markkinointi ja laadunvalvonta. Tekstiilien tuotanto sijoittuu Pohjois-Portugaliin, jossa panostetaan vastuulliseen, Euroopassa toimivaan tekstiilituotantoon. Yrityksen nopean kasvun takia tietojärjestelmät ja toimintatavat eivät enää vastanneet tarvetta.

Innomanin kanssa kehitettiin yrityksen nykyisiä prosesseja ja suunniteltiin tavoiteprosesseja niin Suomessa kuin Portugalissa. Keskeisessä asemassa projektissa oli Black Modan strategian täsmennys ja asiakkaiden luokittelu.

©Black Moda

–Jotta ymmärretään mitä tarvitaan, täytyy ymmärtää firman prosessit. Sitä kautta tiedetään mitä täytyy tehostaa ja mitä voi automatisoida, sanoo Black Moda Oy:n toimitusjohtaja Marko Keski-Vähälä Innomanin lähestymistavasta.

Uudistamalla prosesseja vuorovaikutuksessa yrityksen ja Innomanin kehittämisen asiantuntijan kanssa yrityksen henkilöstön roolit ja tietotaito pääsevät oikeuksiinsa ja prosessien jatkuva kehittäminen juurrutetaan osaksi yrityksen arkea.

Kaksi eri liiketoimintaympäristöä ja kulttuuria

Yhteistyön päätavoitteena oli löytää tietohallintaohjelmia monipuolisesti toimipisteiden eri toimintoihin.

–Kun kaksi eri liiketoimintaympäristöä ja kulttuuria kohtaa, tuo se omat haasteensa, Marko Keski-Vähälä tiivistää lähtötilanteen.

©Black Moda

Palvelun alussa kuvattiin molempien maiden prosesseja, tietojärjestelmiä sekä kumppaneiden kokemuksia liiketoimintamallin toteutuksessa. Toimintatavoissa ja järjestelmien käytössä oli toimipisteiden kesken selkeitä eroavaisuuksia, osaltaan ympäristöstä, toisaalta eri toiminnoista johtuen. Kehittämisessä oli olennaista selvittää molempien toimipisteiden, asiakkaiden sekä kumppanien odotukset prosesseille ja yhteistyömalleille. Saadun tiedon kautta luokiteltiin asiakkaat, täsmennettiin yrityksen strategiaa ja suunniteltiin tavoiteprosessit. Järjestelmäratkaisujen ja prosessien kehittäminen lähti tarkennetusta strategiasta liikkeelle ja kokonaiskuva pidettiin mielessä jokaisessa vaiheessa.

–Se aika mikä oli, käytettiin tehokkaasti, Marko Keski-Vähälä kehuu.

Osaava yhteistyö tuo kehittämiseen lisävoimaa

Hyötyjen arviointi on avainasemassa kehittämisen ohjaamisessa ja priorisoinnissa. Prosessien onnistunut kehittäminen vaatii sen, että liiketoiminnan strategian pohjalta täsmennetään tehtäväkuvat ja vastuualueet. Myös hyvä johtaminen on välttämätöntä. Poistamalla päällekkäistä tai turhaa työtä, tehostamalla ja helpottamalla arkea sekä luomalla vakioidut ja luotettavat prosessit päästään kannattavuuden nousuun.

–Pidän onnistuneena projektina, sanoo Marko Keski-Vähälä.

©Black Moda

Marko Keski-Vähälä kokee, että Innomanin asiantuntija Venla Berg toi projektiin hyvin näkemyksiä ja omaa osaamistaan. Prosessien ja järjestelmäratkaisujen kehittäminen oli strategialähtöistä ja yhdessä pystyttiin keskustelemaan yrityksestä kokonaisuutena. Innomanista pöydän ääreen tuotiin kokemusta ja sen avulla pystyttiin vahvistamaan olemassa olevia malleja ja tuomaan uutta näkökulmaa.

–Black Moda Oy:ssa ajatellaan mitä kehittäminen voi mahdollistaa, ja mitä se tarkoittaa käytännössä, Venla Berg kuvailee.

Onnistuneessa yhteistyössä kumpikin osapuoli tunnistaa toisen tietotaidon sekä arvon ja keskeinen osaaminen tuodaan osaksi projektia.

Haetko yritykselle uutta kasvua? Varaa maksuton konsultaatio, konsulttimme kertoo, mihin liiketoiminnan kehittämisessä pitäisi keskittyä!

Varaa ilmainen konsultaatio

Venla Berg

toimitusjohtaja, prosessikehittäjä, ERP-konsultti
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi