High Peak: Uudet toimintatavat ja niitä tukeva ERP-järjestelmä mahdollistivat myynnin nousun

High Peak Finland Oy

High Peak on kokenut ja asiantunteva liikelahjoihin, brändi -ja verkkokaupparatkaisuihin erikoistunut yritys.

www.highpeak.fi

Toimiala

Asiakas- ja mainoslahjat, tapahtumatuotteet, brändituotteet

Toimipaikat

Espoo, Tampere, Pori

2018 Liikevaihto

yli 10 milj. euroa, tavoite +30%/vuosi

2018 Henkilöstömäärä

34 henkilöä

Myyjät

15 henkilöä

Alansa suurimpiin kuuluva liikelahjoihin, brändi- ja verkkokaupparatkaisuihin erikoistunut High Peak oli tilanteessa, jossa tietojärjestelmät eivät enää vastanneet kasvaneen liiketoiminnan tarpeita eivätkä tukeneet jokapäiväisen työn uusien toimintamallien kehittämistä. Innoman auttoi löytämään sopivan ERP-järjestelmän ja kehittämään uudet toimintamallit, jotka auttavat liiketoiminnan kasvattamisessa.

Innomanin asiantuntija Mika Ropponen teki High Peakille uuden toiminnanohjausjärjestelmän tarvekartoituksen sekä kartoitti järjestelmätoimittaja- ja ratkaisuvaihtoehdot. Innoman auttoi myös liiketoiminnan ansaintamallin ja uusien toimintatapojen kehittämisessä sekä tietojärjestelmän kilpailutuksessa.

– Toimintatavoitteiden tunnistaminen on sujuvan muutosprosessin kannalta keskeisen tärkeää. Kävimme läpi yrityksen nykyiset toimintatavat ja prosessit, joiden pohjalta määrittelimme uudet kilpailukykyä rakentavat toimintatavat ja prosessit. Suurin alkutyö olikin määritellä tavoitteet ja näkemys, eli mihin High Peak oli suuntaamassa, jotta voitiin selvittää, mitä tietoteknisiä ratkaisuja ylipäätään voidaan tarjota, kertoo Ropponen yhteistyön alkutaipaleesta.

– IT-järjestelmät eivät olleet vahvuutemme, ja selvisikin, etteivät käytössämme olevat järjestelmät olleet oikeanlaisia kehityksemme tueksi. Tarvitsimme asiantuntevan yhteistyökumppanin viemään kanssamme muutosprosessia eteenpäin, kertoo High Peakin toimitusjohtaja Teijo Virtanen.

”On ollut mukava työskennellä yrityksen kanssa, joka katsoo tulevaisuuteen, eikä pohdi ainoastaan sitä, miten tästä päivästä päästään yli. On ollut hyvin positiivista huomata vahva sitoutuminen High Peakin puolella koko prosessiin”, sanoo Innomanin Ropponen. ©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

– Isoin ja keskeisin prosessi, mitä teimme yhdessä Innomanin kanssa, oli ERP:in pohjana oleva kartoitus toimintatavoista ja prosesseista, jotta saataisiin uudistuneita toimintamallejamme tukeva järjestelmä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että myyntiprosessimme tehostuu, koska ylimääräiset välivaiheet jäävät pois, ja myyjä voi keskittyä itse myyntiin, jatkaa Virtanen.

Uudet järjestelmät pysyvät kasvuvauhdin mukana

High Peakin toiminnassa tapahtui merkittävä muutos myös nopean kasvun myötä.

– Kasvuvauhtimme on ollut kova ja kasvu tuli osittain yllätyksenä. Olimme ajatelleet kaikessa rauhassa kasvattaa myyntiä ja liikevaihtoa ja edetä sen mukaisesti. Merkittävä kasvurykäisy tapahtui kuitenkin samanaikaisesti liikelahjatoiminnassamme ja globaalin WRC-brändin kanssa. Jos emme olisi alkuun tehneet ERP:in kartoitusta ja käyttöönottoa, emme olisi voineet vastata kasvun vaatimuksiin, Virtanen sanoo.

High Peakin tavoitteena on toiminnan kehittäminen sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Uudet työkalut, toimintatavat ja prosessit mahdollistavat tehokkaan myynnin ja paremman asiakaskokemuksen. Uuden ERP-järjestelmän avulla päästään näkemään myös aiempaa kattavammin ja tarkemmin, mitä todellisuudessa ollaan myyty ja mistä kasvu on rakentunut. Uusi järjestelmä tuo näkyviin aiempaa paremmin esimerkiksi katerakenteen, alihankkija- ja muun toimintaan liittyvän tiedon.

– Näemme ERP-järjestelmän avulla esimerkiksi, että kasvua kiihdyttävänä tekijänä on ollut nouseva vaatteiden myynti. Tapahtumapuolella on tullut myös paljon myyntiä, etenkin fanituotteista, jatkaa toimitusjohtaja Virtanen kertoen myynnin volyymista.

Kansainvälinen WRC-brändi osana merkittävää kasvurykäisyä. ©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

Toimintatapojen muutosta ERP järjestelmän avulla

Uuden ERP:in myötä ollaan haettu toimintatapojen muutoksia organisaatioon. Innomanin Mika Ropposen työn taustalla on ollut toimintatapojen muuttaminen ja muutoksen läpivieminen prosessin aikana.

High Peakilla ERP:in pääkäyttäjät muodostuvat back office -työntekijöistä. Käyttöönotto on mahdollistanut sujuvan ohjausryhmätyöskentelyn, ja arkipäivän johtaminen on ollut läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa.

– Alussa pohdittiin, pystytäänkö nykyisillä välineillä vielä toimimaan, ja riittävätkö ne mahdollistamaan kasvun. Kuitenkin tavoitteet ja prosessit mukautuivat sen tyyppisiksi, että totesimme, etteivät nykyiset järjestelmät tue niitä millään tavalla riittävästi, eivätkä mahdollista myynnin kasvua, kertoo Innomanin Ropponen.

Molemmat osapuolet ovat olleet hyvin tyytyväisiä antoisaan yhteistyöhön ja kemiaan henkilöiden välillä.

– On ollut mukava työskennellä yrityksen kanssa, joka katsoo tulevaisuuteen, eikä pohdi ainoastaan sitä, miten tästä päivästä päästään yli. On ollut hyvin positiivista huomata vahva sitoutuminen High Peakin puolelta koko prosessiin. Ilman vahvaa sitoutuneisuutta emme olisi päässeet näin hyvin tuloksiin, jatkaa Ropponen.

– Yhteistyöstä on ollut meille merkittävää hyötyä, ja olemme kokeneet Innomanin toimintatavan meille sopivaksi. Arvostamme Mikan asiantuntemusta ja tietotaitoja. Mikan kyseenalaistaminen on potkinut meitä eteenpäin ja pistänyt todellakin miettimään, miten haluamme toimia. Vuosien kokemus ja osaaminen näkyvät myös yhteistyön hyvissä tuloksissa, Virtanen sanoo.

Fanituotteiden myynti on kasvanut huomattavasti High Peakin tapahtumapuolella. ©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

Haluatko Sinä kehittää liiketoimintaasi?  Varaa tunnin veloitukseton asiantuntija-arvio, saat keskeiset kehityssuositukset, joita voit käyttää kehitystyön pohjana.

Varaa ilmainen asiantuntija-arvio

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Venla Berg

toimitusjohtaja, prosessikehittäjä, ERP-konsultti
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi