Strategiatyöllä Louhelle menestyvä liiketoiminta-alue

Louhi Net Oy

Louhi on kotimainen digitaalisten yritysratkaisuiden ja hosting-palveluiden tuottaja.

www.louhi.fi

Toimiala:

Digitaaliset yritysratkaisut ja hosting-palvelut

Liikevaihto 2021:

2,7M€

Henkilöstön määrä 2021:

15

Kehitysprojektilla haetut hyödyt:

Uuden liiketoiminnan käynnistys

Louhi Net Oy:n toiminnan taustalla on innovatiivinen ote kehitystyöhön. Loppuvuodesta 2019 innovoinnin tuloksena Louhen liiketoiminta oli laajentumassa Googlen palveluiden asiakaskohtaisiin laajennuksiin. Uuden liiketoiminta-alueen muodostamiseksi tarvittiin strategiatason työtä. Yritysverkoston kautta kohdanneiden Louhen ja Innomanin yhteinen sävel löytyi nopealla tahdilla.

Innomanin strateginen sparraus on yrityskohtaista. Tarpeen mukaan asiakkaan yritysstrategiaan täydennetään tarvittavia osa-alueita, toisinaan strategia muokkaa koko liiketoimintaa. Ratkaisu määrittyy tuotteistetulla Liiketoiminnan Kiihdytyslaboratorio -metodilla.

– Innoman ymmärtää asiakasta. Kävi heti selväksi, että he ovat meidän kokoluokan yrityksellekin sopiva kumppani, vaikka tiedän heidän tekevän töitä monta kertaa meitä suuremmille yrityksille. Kiihdytyslaboratorio on tuotteistettu palvelu, mutta se ei ole jäykäksi fasilitioitu prosessi, vaan loogisesti etenevä kasvumallipolku, kuvaa Louhi Net Oy:n toimitusjohtaja Mika Paavola

Pekka Berg Innoman Oy (vas.) ja Mika Paavola Louhi Net Oy (oik.) kehitysprojekti käsitti yhteensä neljä workshopia. Kuva:©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu
Pekka Berg Innoman Oy (vas.) ja Mika Paavola Louhi Net Oy (oik.) kehitysprojekti käsitti yhteensä neljä workshopia. Kuva:©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

Kiihdytyslaboratorio haastaa ja ohjaa

Alkuvuoden 2020 aikana strategiatyössä ja osana Kiihdytyslaboratoriota järjestettiin neljä työpajaa. Niissä purettiin Innomanin Pekka Bergin johdolla muun muassa Louhen työpajaan osallistuneiden kotitehtäviä. Usein yritysten sisäinen strategiatyö kompastuu arjen aikatauluihin ja helppoihin vastauksiin.

– Portaittain etenevä kehitysprosessi, aikataulutetut työpajat ja ulkopuolinen näkemys olivat arvokkaita asioita lopputuloksen saamiseksi. Pekka pusersi meistä tietoja ja haastoi liian ”pehmeiden” vastausten kohdalla. Kehityshankkeemme aikana meistä jokainen oppi strategian eteenpäin viemistä, Mika Paavola kertoo.

Strateginen selkänoja

Louhelta työpajoihin osallistui yrityksen johdon lisäksi hallituksen puheenjohtaja sekä omistaja, jotka omaavat laajan liiketoimintakokemuksen.
Ulkopuolinen näkemys oli se yhteiseen näkemykseen ohjaava taho. Yhteistyönä Innomanin kanssa löytyi vastaukset mistä ollaan tulossa ja ennen kaikkea mihin ollaan menossa.

– Liiketoiminnan strategiatyöllä pyrittiin luomaan pohja, johon on hyvä nojata jatkossa. Missio, tarjooma ja koko liiketoimintamalli arvolupauksineen saatiin määriteltyä yhdessä. Myynnin ja markkinoinnin kehityksen kannalta potentiaaliset asiakkaat personoitiin normaalia tarkemmin. Lopulta saimme kirjattua seitsemän ostajapersoonaa, konkretisoi Innoman Pekka Berg yhteistyön lopputulosta.

Louhen suositut Google-palvelut löytyvät osoitteesta goodi.fi Kuva:©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu
Louhen suositut Google-palvelut löytyvät osoitteesta goodi.fi Kuva:©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

Oppi jää organisaatioon

Jotta lopputulos myös kantaisi pidemmällä aikavälillä, Innoman arvioitutti myös riskit ja käytettävät resurssit. Googlen sovelluksia on laajennettavissa omilla IPR-tuotteilla ja Googlen virallinen yhteistyökumppani -status antaa hyvä pohjan liiketoiminnan kehittämiselle. Sen lisäksi eri näkökulmat, no-coding, low-coding ja täysin ohjelmoitujen ratkaisuiden tuottamiseksi, oli huomioitava strategiatyössä. Nyt liiketoiminnan strateginen kivijalka on kunnossa.

– Huhtikuussa 2020 kehitysprojekti loppui. Jo nyt voidaan puhua menestyksellisestä strategiatyöstä. Toki liiketoiminnan yksityiskohdat ovat jalostuneet ja varioituneet, mutta perusta oli ja on kunnossa. Sitä on ollut helppo kehittää. Meillä on tapa ja suunta viedä toimintaamme eteenpäin.
Olemme muun muassa määritelleet itsellemme strategian tarkistuspisteet. Ulkopuolisen konsultin vetämissä hankkeissa on vaarana, että oppi ei jää organisaatioon. Ainakin Innomanin tuottaman palvelun kohdalla tämä osoittautui vääräksi, myöntää Mika Paavola.

Tärkeimmäksi Louhen saamaksi hyödyksi Mika määrittelee:
– Helppo vastaus olisi Google-liiketoimintamme vuoden 2021 loppuun mennessä 50%:n vuosittainen kasvu. Mutta se on seuraus tärkeimmästä hyödystä eli uuden liiketoiminta-alueen käynnistymisestä ja strategian luomisesta. Voin suositella varauksetta Innomania. Heillä analyyttinen ajattelu ja yrityselämän konkretia kohtaavat.

Louhen saamat hyödyt:

  • Liiketoiminnan strategian uudistus
  • Uuden liiketoiminta-alueen käynnistys
  • Organisaatioon jäänyt liiketoiminnan kehityksen oppi
  • Ostajapersoonien määrittely
  • Liiketoiminnan kasvu
Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi