Helppo hymyillä, kun sekä ostaja että myyjä ovat tyytyväisiä

Modernit tietotekniset ratkaisut ja toimivat prosessit vaikuttavat olennaisesti yrityskaupan toteutumiseen.

Olemme saaneet olla mukana useammassakin yrityskaupassa viimeisten vuosien aikana.

On aina erityisen mukavaa huomata, kuinka ostavan yrityksen johto on positiivisesti yllättynyt ostettavan yrityksen toimintatapojen, prosessien, laatujärjestelmien ja toiminnanohjauksen saumattomasta yhteistyöstä.

Yritystä ostavalle taholle on joka kerta ollut helppoa päästä sisään ostettavan yrityksen toimintaan, jolloin arvon määrittäminenkään ei ole perustunut pelkästään tunnuslukuihin ja odotusarvoihin.

 

Vähennä riskiä ja lisää kiinnostusta

 

Toimivilla prosesseilla ja näitä tukevilla tietoteknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, yhtenäisyys sekä yritykselle tärkeän tiedon hallitseminen.

Modernit tietotekniset ratkaisut sekä huippuunsa viilatut laadukkaat prosessit pitävät huolen siitä, ettei yrityksen kustannukset pääse karkaamaan käsistä ja toiminta saadaan pidettyä läpinäkyvänä ja helposti johdettavana.

Eri toimintojen ja prosessien mukanaan tuomat ennustamisen työvälineet ja toiminnan mittarit edesauttavat yrityksen tulevaisuuden suunnittelua ja pitävät toiminnan selkänä myös uusien omistajien ohjauksessa. Ymmärrys todellisista kustannuksista ja kannattavuudesta niin asiakkaiden, tarjoaman kuin hallinnon toimintojen suhteen lisäävät luotettavuutta ostajan arvioidessa yrityksen toimintaa.

 

Pidä osaajat itselläsi ja houkuttele uusia

 

Tehokkailla prosesseilla, mittareilla ja hyvin toteutetulla muutosjohtamisella kyetään hallitsemaan yrityksen tietoa ja vähentämään ratkaisevasti tietovuotoa. Ne varmistavat, että yrityksen arvokas tieto on yrityksen käytettävissä eikä henkilöstön nahkakukkaroissa.

Lisäksi nykyaikaiset ratkaisut, modernit mobiilit järjestelmät sekä aktiivinen yrityskulttuuri ovat omiaan houkuttelemaan nuoria huippuosaajia, joille persoonalliset ja verkostomaiset ratkaisut ovat arkipäivää.

Tietotekniikka, ohjelmistot ja sovellukset eivät suinkaan ole kustannuksia vaan investointeja, jotka tulee saada tuottamaan ja jotka mahdollistavat yrityksen uudistumisen.

Kirjoittaja

Mika Ropponen

asiantuntija, prosessit ja tietojärjestelmäprojektit

Lue kirjoittajan muita tekstejä