Miten maailmantilanteen muutos näkyy meidän yrityksessä?

Meidän kaikkien käyttäytyminen on muuttunut tänä keväänä hurjasti. Kotoilu ja etätyöt, digityöskentely ja digiostaminen ovat tämän vuoden uusia megatrendejä. Nyt viimeistään on aika miettiä, mitä muutoksia ne tarkoittavat omassa yrityksessä: uusia bisnesmahdollisuuksia, tehokkaampia toimintatapoja, laajempaa markkina-aluetta – kehitystä, jota ilman pandemiaa ei olisi tullut suunniteltua. Rajoitettu työympäristö voi parhaassa tapauksessa olla kehittävä työympäristö ilman fyysisiä tai henkisiä rajoja.

Mikä motivoi?

Mitä uusia tarpeita kuluttajilla ja yrityksillä on uudessa normaalissa? Yksilön näkökulmasta on korostunut sosiaalisen kanssakäymisen tarve, huoli lähimmäisistä, huoli omasta turvallisuudesta terveydellisesti ja taloudellisesti ja kehon rusinoituminen liikkumisen vähennyttyä.

Yrityksissä on niin ikään kasvanut huoli taloudellisesta tilanteesta ja henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Uusia toimintatapoja on syntynyt mm. etäkokouksien ja -tilaisuuksien järjestämisessä, tiedon ja tiedostojen jakamisessa, hankinta- ja logistiikkaketjujen hallinnassa sekä töiden uudelleen järjestelyssä turvallisesti ja vastuullisesti nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Muutosjohtaminen ja hallittu reagointi ovatkin akuutin tilanteen vuoksi ajankohtaisia aiheita yritysmaailmassa. Kevään tilanne antaa kokemuspohjaa tuleville muutoksille ja parhaassa tapauksessa hyviä uusia vakiintuneita toimintatapoja yksilön ja yrityksen kannalta. Jos aiemmin on hoidettu vain sitä mitä näkee, niin kuluneen kevään myötä uskalletaan kajota myös jäävuoren huipun alle.

Suomi digiloikkaa pisimmälle

Etätyöskentely on tänä keväänä ollut Suomessa yleisempää kuin missään muualla Euroopassa, ehkä jopa yleisempää, kuin missään muualla maailmassa. Itse harmittelin 80-luvulla Björn Wahlroosin kommenttia, että tavalliset asiakkaat tuovat vain hiekkaa pankin lattialle. Nyttemmin olen iloinen, että en joudu käymään pankissa edes joka vuosi.

Uusien arkikäytäntöjen myötä moni on nyt jalostanut harrastauksiaan online-muotoon. Laulu-, soitto- ja liikuntatunnit tapahtuvat verkon kautta – kiitos oikein reagoineiden palvelutuottajien. Verkko-ostaminen on lisääntynyt, ja myös tee-se-itse -aiheiset nettisivustot ovat saaneet uusia kävijöitä. Taloyhtiö-, valtuusto- ja yhtiökokouksiin osallistuu nyt ennätysmäärä ihmisiä, kun etäyhteydet mahdollistavat osallistumisen vaikka toiselta mantereelta.

Yrityksissä on tänä keväänä kehitetty nopeassa tahdissa uusia ajankohtaisia tuotteita ja palveluita. Prosesseja on muotoiltu uusiksi ja uutta tekniikkaa on otettu käyttöön. Liikkumisen sijaan tapahtumat ja kokoukset siirtyivät nettiin. Myynnissä ja markkinoinnissa panokset jaettiin uusiksi ja digimarkkinointia on lisätty. Koko maailman näkökulmasta sekä pienemmät että isommat digiloikat ovat vieneet yrityksiä kohti kestävää kehitystä ja kulutusta säästävään suuntaan. Suomi yhtenä kärkimaista.

Tartu hetkeen

Hyvässä kehitysprojektissa on mukana avainhenkilöitä yrityksen koko prosessiketjusta. Moniammatillinen tiimityöskentely tuottaa parempia ideoita ja enemmän arvoa kuin osastosiilot. Muutokset tarjoomassa voivat tarkoittaa isojakin muutoksia esimerkiksi markkinointi- ja myyntistrategiassa, roadmapissa ja vuosikellossa, kun uusi tuote, palvelu, toiminta-alue tai kohdesegmentti tarvitsee uusia ydinviestejä ja myynti- ja markkinointikanavia.

Rohkeasti ideoiden ja kokeillen yritys voi löytää uusille tarpeille hyödyllisiä tuotteita ja palveluita, jotka tuovat yritykselle menestystä huomennakin. Hyväksi testattu idea on helppo myydä ja helppo ostaa. Idea paranee, jos se on skaalattavissa ja on timanttia, jos se sisältää ainutlaatuisen kilpailuedun. Ja kun tarjooma suunnitellaan myös vientiä varten, taivas on ääretön.

Tämän blogin aivoriihi syntyi Microsoft Whiteboardilla, joka on käyttökelpoinen ideointityökalu myös etäkokouksissa.

 

Haluatko Sinä kehittää yrityksesi liiketoimintaa? Varaa tunnin veloitukseton asiantuntija-arvio, saat keskeiset kehityssuositukset, joita voit käyttää kehitystyön pohjana.

 

Varaa ilmainen asiantuntija-arvio