Sujuva rakennusprojekti tuo säästöjä

Työn tuottavuus rakentamisen toimialalla on huomattavasti alempi kuin muilla toimialoilla keskimäärin. Rakentamiseen liittyy paljon laatuongelmia, joista saamme jatkuvasti lukea uutisia. Tuottavuuden ja laadun parantamisessa avainasioita ovat hyvä suunnittelu, rakentamisen johtamisen kehittäminen, sujuvat prosessit sekä jatkuva dokumentointi työmaalla. Näihin panostaminen tuo huomattavia säästöjä työajoissa ja toimintakuluissa.

Rakentamisen laatuongelmien kolme pääsyytä.

1. Suunnittelun taso on heikko tai suunnittelu on myöhässä

 • Rakentamisessa on yleistä, että urakoitsija tekee tarjouksen keskeneräisten ja yleisellä tasolla olevien kuvien pohjalta tai kuvia ei vielä ole ollenkaan.
 • Suunnittelua tehdään vielä rakentamisen aikana, jolloin urakoitsija joutuu toimimaan ilman kunnollista kokonaiskuvaa projektista tai urakasta.
 • Yhteistyön taso suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä ei ole riittävä.
 • Kun projektin ja kohteen suunnittelua ei tehdä riittävällä tasolla ajoissa, aika lopullisesta aloituspäätöksestä rakennustöiden alkamiseen jää usein liian lyhyeksi. Suunnittelussa tulee kiire ja se siirtää kiireen työmaalle.

2. Johtamisen taso on heikko

 • Johtamisen tason heikkoudella tarkoitan tässä sekä suunnittelun johtamista että työmaan johtamista.
 • Suunnittelun johtaminen on oma taitolajinsa ja usein pääurakoitsijalla/ tilaajalla ei ole tähän riittävää taitoa tai motivaatiota. Suunnittelu pyritään saamaan mahdollisimman edullisesti, eikä siihen panosteta riittävästi aikaa ja energiaa. Suunnitteluvaiheessa säästyy kyllä aikaa ja rahaa, mutta se maksetaan moninkertaisesti takaisin rakentamisen aikana. Säästetään siis väärässä kohdassa projektia.
 • Työmaan johtamisessa on usein pitkä ketju eri urakoitsijoiden työnjohtajia ja työpäälliköitä. Aliurakointiasteen kasvaminen lisää pääurakoitsijoiden tuotannonohjauksen ongelmia, ja työmaan ja eri projektin niveltyminen hallituksi kokonaisuudeksi jää vähäisen työsuunnittelun vuoksi haaveeksi. Lopputuloksena on kokonaiskuvan puute, josta seuraa yllätyksiä ja kiirettä – jotka realisoituvat myös lisäkuluina.
 • Kokemuksemme mukaan myös työnjohtajien kyky johtaa työmaita ja henkilöitä on puutteellinen. Monet työnjohtajat ovat toimineet aikaisemmin itse asentajina ja rakennustyöntekijöinä, ja heiltä puuttuu esimiestyöhön sekä projektijohtamiseen tarvittava osaaminen ja koulutus. Suunnitteluun ja työntekijöiden ohjaamiseen käytetään tai siihen jää liian vähän aikaa. Tämä näkyy laaduttomana toimintana, virheiden korjaamisena ja yleisenä työn tehottomuutena.

3. Osaoptimointi ja yhteistyön puute

 • Pahin ongelma rakennusalalla on, että kokonaisuuden optimoinnin sijaan osaoptimoidaan yksittäisen urakoitsijan yksittäistä prosessia tai yksittäistä rakentamisprojektin vaihetta. Käytännössä siis yksittäinen työvaihe pyritään tekemään mahdollisimman halvalla tai mahdollisimman pienellä työmäärällä. Pahimmillaan ei optimoida yhtään mitään, kunhan vaan rakennetaan.

Mitä ja miten pitäisi tehdä?

 • Laadukkaan ja kustannustehokkaan rakentamisen edellytyksenä on ajan ja rahan panostaminen suunnitteluun:
  • rakentamiskohteen suunnittelu: arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, LVIS-suunnitelmat, muut suunnitelmat sekä ko. suunnitelmien yhteensovittaminen
  • rakentamisprojektin yleinen suunnittelu
  • hankintojen suunnittelu
  • työvaiheiden resursointi ja aikataulutus
  • laadun suunnittelu
  • työturvallisuussuunnittelu
  • työntekijöiden johtaminen, koulutus ja ohjeistus
 • Kun on hyvin suunniteltu, pitää panostaa siihen, että kaikilla rakentamiseen osallistuvilla on ajantasaiset suunnitelmat helposti saatavilla sähköisessä muodossa. Näin työmaalla tehdään sitä, mitä pitääkin tehdä.
 • Työn eteneminen pitää dokumentoida hyvin. Hyvä ja riittävän tasoinen sähköinen dokumentointi:
  • ohjaa työntekijän tekemään työn sovitulla laatutasolla
  • helpottaa ja tehostaa työmaiden johtamista: nähdään missä mennään
  • vähentää reklamaatioita
  • vähentää korjauskustannuksia
  • vähentää takuukustannuksia

Parempi laatu tuo säästöjä

Huonon laadun kustannusten arvioidaan olevan jopa 10-15 % koko organisaation toimintakuluista (Lähde: American Society of Quality ASQ: Costs of Quality). Jokainen voi laskea, mitä potentiaalinen säästö tarkoittaa oman organisaation kohdalla, laskemalla tuotannon kustannuspaikan kuluista 10-15 %.

Kokemuksemme mukaan rakentamisen prosessien kehittäminen ja hyvät digitaaliset työkalut tuovat noin 10 % kokonaistyöaikasäästöt. Työaikaa käytetään enemmän toiminnan ja projektin suunnitteluun, jolloin operatiiviset prosessit sujuvat jouhevammin. Työaikaa ei käytetä yhtä paljon kuin ennen korjaamiseen, reklamaatioihin, yleiseen ihmettelyyn, materiaalien odotteluun ja hakemiseen, dokumentointiin manuaalisin menetelmin, puheluihin, jne.

Hyvät prosessit ja digitaaliset työkalut tehostavat myös johtamista, jolloin työnjohtaja pystyy samanaikaisesti johtamaan useampia työmaita. Hyviä työnjohtajia on vaikea löytää ja se on usein kasvun este. Siksikin on tärkeää luoda projektille parhaat mahdolliset onnistumismahdollisuudet. Välillisinä vaikutuksina tulevat positiivinen työnantajamielikuva, työnjohtajan sitoutuminen ja rekrytointiprosessin välttäminen.

Tehdään yhdessä laatu ja säästö mahdolliseksi!

 

Varaa ilmainen konsultaatio

 

 

Kirjoittaja

Venla Berg

toimitusjohtaja

Lue kirjoittajan muita tekstejä