Tee yrityksesi kasvutavoitteista totta

Miten myynti hoidetaan yrityksessäsi? Onko markkinointi tukemassa kasvustrategiaa? Ennakoitko asiakkaasi tarpeet viestinnällä sekä ajankohtaisista asioista tiedottamalla? Ensimmäisten kvartaalien jälkeen on hyvä tarkistaa myynti- ja markkinointitavoitteet sekä mittariston että toimenpiteiden toimivuus.

Mitä on myynti- ja markkinointilähtöinen liiketoiminnan kehittäminen?

Markkinointisuunnitelma on erinomainen työkalu, jonka avulla yrityksesi avainhenkilöt ja palveluntuottajat osaavat kulkea kohti yhteistä maalia myös muuttuvissa ja nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa. Hyvä markkinointisuunnitelma tukee liiketoimintasi tavoitteita ja strategiaa. Se on kuin yritystoimintasi kivijalka ilman tylsää mikromanageerausta.

Markkinointisuunnitelma pohjautuu nykytila-analyysiin. Sen avulla saat nopean koonnin nykyisten myynnillisten toimenpiteiden toimivuudesta, asiakkaiden liiketoiminnan kehityssuunnasta, markkinapotentiaalista ja kilpailijoiden tekemisistä. Sen avulla on mahdollista toteuttaa toimivasti yrityksen myynnilliset tavoitteet ja strategia.

Tavoitteiden pilkkominen mitattaviksi myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiksi selkeyttää ja konkretisoi markkinointisuunnitelman helposti ymmärrettäviksi osa-alueiksi. Selkeä roolitus ja työtehtävien jakaminen selkeyttävät työn tekemistä. Selkeät roolit poistavat päällekkäisyyksiä ja auttavat avainhenkilöitä arvioimaan toimenpiteidensä merkityksellisyyttä ja toimivuutta osana koko yrityksen tekemistä.

Kun yrityksen kasvu halutaan nostaa seuraavalle tasolle, on vastuuhenkilöiden tehtävä määritellä strategiset linjaukset ja painopisteet

  • Onko myynnin fokus sopivan laaja nykyisessä kohderyhmässä?
  • Ohjaavatko nykyiset myynti- ja markkinointiprosessit kaikkia myyntiin osallistuvia toimimaan kohti yhteistä tavoitetta?
  • Onko tavoitteet mahdollista saavuttaa nykyisellä budjetilla?

Uusia ideoita kaivataan aina myyntityön piristämiseksi

Tulosten arviointi ja jatkuva kehittäminen ovat kaikki kaikessa. Taktiikka- ja myyntipalavereissa on hyvä tarkastella toimenpiteiden purevuutta ja seurata mittareiden toimivuutta. On palkitsevaa päästä monistamaan hyvin toimivia konsepteja, mutta yhtä lailla on tärkeää rohkeasti analysoida ja muokata tarjoamaa, jakelua, hinnoittelua tai myyntityön suuntaa, laatua ja tahtia. Kun ymmärrämme asiakkaiden suunnitelmat ja tarpeet, osaamme tarjota oikeita ratkaisuja oikeilla ydinviesteillä.

Toimenpiteiden hyllyttäminenkään ei ole huono vaihtoehto, jos ratkaisut, kampanjat tai kanavat eivät tuota haluttuja tuloksia. Mittaristo antaa tähän tarvittavan lisäavun. Siksi ideoita kannattaa kerätä ja kokeilla rohkeasti kasvun buustaamiseksi ja myyntityön piristämiseksi.

Selkeät askelmerkit tarvitaan

Tavoitteissa onnistuminen on todennäköisempää, kun koko henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys tavoitteista ja keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi. Kasvu tapahtuu harvoin ilman systemaattista työskentelyä, paitsi sattumalta. Yhdessä rakentamalla ja kehittämällä saavutetaan parempia tuloksia.

Kaipaatko tukea myynti- ja markkinointilähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen?

 

Varaa ilmainen konsultaatio