Strategiatyöllä Pure Wasten kasvupohja kuntoon

Pure Waste Textiles Oy & Costo Oy

Pure Waste ja Costo ovat tekstiilialan yrityksiä joilla on samat omistajat ja sama kestävän kehityksen yritysfilosofia. Molempien brändien tuotteet valmistetaan 100% kierrätetystä materiaalista.

Toimiala

Tekstiilivalmistus kierrätetystä materiaalista

Toimipisteitä

3

Liikevaihto 2019

4,3 milj.€

Henkilöstömäärä 2019

21

Uudistuksella haetut hyödyt

Työhyvinvoinnin lisääminen, kasvun mahdollistaminen

Autotallista liikkeelle lähtenyt Pure Waste on raivannut hurjan kasvun valmistamalla asusteita kierrätysmateriaaleista. Vastuullisuus-arvolupaukseen pohjautuvan liiketoiminnan ja kysynnän kasvaessa tietojärjestelmät, totutut toimintatavat, organisointi ja johtamismallit joutuivat uusien vaatimusten eteen. Arkipäivän yritystoiminnan keskellä huomattiin, että omat näkökulmat kehitykseen supistuvat. Tarvittiin ulkopuolista näkemystä ja kokemusta, jotta pitkän tähtäimen kehitystyö tulee kuntoon.

Kahden brändin, samojen omistajien Pure Waste Textiles Oy:n ja Costo Oy:n eettisten periaatteiden perustuksille ja kehityshalulle oli upea aloittaa strategiatyöskentely sekä prosessi- ja organisaatiouudistuksen rakentaminen, innomanilaiset hehkuttivat.

ERP:n kautta johdonmukaiseen uudistukseen

Tietojärjestelmien uudistus oli lähtölaukaus yhteistyölle. Tavoitteena oli uudistaa myynti, varastonhallinta ja muut prosessit kuntoon tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Pure Wasten ja Coston yrittäjät tunnistivat ulkopuolisen tuoman arvon prosessien uudistuksessa.

ERP-uudistuksemme yhteydessä positiiviset viestit Innomanista tulivat useammastakin suunnasta ja johtivat keskusteluihin, joissa yhteinen sävel löytyi helposti. Tiesimme tarpeet, mutta tiesimme myös, että uudistustyö vaatii johdonmukaista läpivientiä. Uudistuksen sisällön lisäksi tunnistimme, että jo aikataulun pitämisen osalta kehitystyö on haasteellinen toteuttaa itse, toteaa Pure Wasten toimitusjohtaja ja osakas Jukka Pesola lähtökohdista ja ensikontaktista Innomaniin.

Päätös Innomanin käytöstä ERP-uudistuksessa tapahtui johtoryhmässä. Järjestelmä oli hankittu jo ennen yhteistyön aloittamista. Mutta miten uuden toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuudet saataisiin peilautumaan parhaalla tavalla henkilöstön toimintaan? Arvojen mukaisesti tavoitteena oli ihmisten työn helpottaminen, työhyvinvoinnin paraneminen ja menestyksen pohjan rakentaminen pitkällä aikavälillä. Tuote on kunnossa, mutta prosessit ja ihmiset sekä johtaminen tarvitsivat huomiota. Toiminnan uusien struktuurien ja strategiatyön rakentaminen vaativat kokemusta ja näkemystä.

Luottamuksellinen ja avoin yhteistyö

– Innomanin rooli vahvistui ERP-projektin ja prosessien määrittelystä strategiseksi kumppaniksi. Olimme tunnistaneet tarpeita, ja Innomanin läsnäolo vahvisti suunnitelmiamme, markkinointivastaava ja osakas Hannes Bengs kertaa yhteistyön tiivistymistä Innomanin kanssa.

Kuvassa vasemmalta: Venla Berg, Sari Lehtoaro, Jukka Pesola, Hannes Bengs ©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

– Pure Wasten ja Coston avainhenkilöt lähtivät hyvin mukaan ERP-projektin kautta strategiseen uudistustyöhön. Tarpeet oli tunnistettu, asenne oli oikea ja yrityksillä oli olemassa kirkas missio. Kaikki edellytykset antoisalle yhteistyölle olivat olemassa, kuvailee lähtötilannetta satojen kehitysprojektien kokemuksella Innomanin toimitusjohtaja Venla Berg.

Lähtökohtana oli, että samat ihmiset toteuttavat kahta brändiä, joiden toiminta perustuu samoihin arvoihin. Toiminnalliset prosessit, organisaatiomuutokset ja johtamismallit vaativat kuitenkin työstämistä ja määrittelyä. ERP-projekti laajenikin luottamukselliseksi ja avoimen keskustelun strategiatyöksi.

– Innoman haastoi ja ravisteli vanhoja rakenteita, mitä haettiinkin. Keskustelut vapauttivat energiaa ja tuli tunne, että tämä yhteistyö ei voi muuta kuin kantaa hedelmää, Jukka ja Hannes toteavat yhteen mieheen.

Vastuullisuus ja tavoitteet

©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

Pure Wasten ja Coston tuotannossa käytöstä poistetut kankaat tai vaatetuotannon ylijäämäpuuvilla saavat uuden elämän. Yhden Pure Waste -t-paidan valmistuksessa säästetään vettä 1425 litraa, verrattuna ”normaalin” vastaavan t-paidan valmistusprosessiin. Moni olisi ylpeä jo tästä tavasta toteuttaa kestävää kehitystä, mutta Pure Wastelle ja Costolle tämä ei riitä.

– Vastuullisuus ei rajoitu toiminnassamme ekologisuuteen tai ympäristöasioihin. Ne ovat jo hyvällä tolalla ja valettu yritysten perustuksiin. Sosiaalisen vastuullisuuden suhteen meillä on vielä tekemistä, ja senkin vuoksi organisoidumme uudelleen. Meidän ja Innomanin yhteistyönä meillä on selvillä, kuka tekee ja miten. Työnkuvat ja roolit ovat paitsi jokaiselle itselle selkeitä, mutta myös työkaverille. Tiedonjako ja kommunikointi helpottuvat, kun vastuut on määritelty. Lähestymme toiminnan kehityksen tavoitteita humaanista näkökulmasta. Uskomme, että arkipäivän selkeytys palvelee kokonaisuutta, summaa kestävästä kehityksestä vastuussa oleva Hannes.

Toimitusjohtaja Jukka Pesola konkretisoi vielä ihmisten kautta menestykseen -ajatuksen: työhyvinvointia mitataan vuosittain, jotta kehitystyö olisi siltäkin osin yhden ponnistuksen sijaan jatkuva prosessi.

Laadukas strategiatyö mahdollistaa kasvun

Laadukas strategiatyö on mahdollista vain, kun hyvä kommunikaatio ja kokemus kohtaavat.

– Innoman pääsi hyvin jyvälle, mitä olemme ja mihin olemme menossa. Yhteistyömme tärkein oivallus oli, että kaikesta voidaan ja uskalletaan puhua. Heidän kokemuksensa näkyi johdonmukaisesta etenemisestä välietapista toiseen. Palaverien aikataulu ja asiasisältö olivat aina ennakkoon tiedossa, kertaa Hannes uudistustyön etenemistä ja sen laatua, ja jatkaa:

– Yksityiskohtainen liiketoiminnan ymmärrys ei ole itsestäänselvyys, mutta Innomanilla se on vahvuus. Kaikkiaan Innoman-trio soitti hyvin yhteen ja toimenkuvat olivat selkeitä näin palvelun ostajan näkökulmasta. Pekalla on hallussa iso kuva, Venlalla ymmärrys syvemmästä rakenteesta ja toimenkuvista. Sari muutosjohtajana omaa emotionaalisen ihmisymmärryksen, kuvailee Hannes Bengs Innomanin toimintaa.

Miten kehitystyötä mitataan?

Pure Wasten ja Coston arvojen mukaisesti kehitystyön mittariksi ei aseteta euromääriä tai muita jäävuoren huipulla näkyvia asioita. Vahva usko omaan missioon ja liiketoimintaan kohdistaa muutostyön juurisyihin ja niiden kehitykseen. Ajatukset eivät karkaa ennenaikaiseen seurausten maalailuun.

– Mittarina oli, että halusimme korkeimman tason strategian johtamismalleineen ja prosessiuudistuksineen. Ne myös saimme. Luonnollisesti uusien vastuiden ja työnkuvien omaksuminen on kesken, joten työ jatkuu edelleen, toteaa Jukka Pesola.

Kokemusta voi ostaa

Organisoituminen kasvua varten on vaativa kokonaisuus, erityisesti kun muutokseen liittyy myös tietojärjestelmäuudistus. Talon sisäisenä projektina aikatauluista, budjeteista ja uudistuksen sisällöstäkin lipsutaan helposti.

– On uudistyölle tärkeää, että on olemassa valmis kaava ja struktuuri, jota voi skaalata tarpeen mukaan. Meillähän ei sellaista tietenkään ollut, joten Innomanin henkilöiden näkemysten lisäksi saimme arvokasta kokemukseen perustuvaa tietoa. Näin laaja kokonaisuus, missä ravistellaan yrityksen toimintaa monesta kulmasta, vaatii tasokasta kehitysprojektin hallintaa asiasisällön laadun lisäksi, summaa Jukka Pesola ajatuksia Innoman-yhteistyöstä ja ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä.

Lopuksi Hannes Bengs ja Jukka Pesola haluavat vielä erikseen kiittää Innomanin tiimiä. Kysymykseen ”suosittelisitko Innomania, kun yritykselle tulee liiketoiminnan uudistustarpeita”, molemmat vastasivat: Tottakai.

 

Katso ja kuuntele myös mielenkiintoinen Innoman Talk Show. Pekka Bergin vieraana Pure Waste Textiles Oy:n Jukka Pesola.

Pohditko, miten teet teidän yrityksenne tavoitteista totta? Videon alta löydät linkin, klikkaa ja varaa maksuton asiantuntija-arvio.

 

 

Onko yrityksellänne suunnitelmissa kehittää liiketoimintaa tai uudistaa tietojärjestelmiä? Varaa tunnin veloitukseton asiantuntija-arvio, saat keskeiset kehityssuositukset, joita voit käyttää kehitystyön pohjana.

Varaa ilmainen asiantuntija-arvio

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Venla Berg

toimitusjohtaja, prosessikehittäjä, ERP-konsultti
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi

Sari Lehtoaro

organisaatiokonsultti, työyhteisöjen valmentaja ja työnohjaaja
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi