Työnohjaus yksilöllisen kasvun tukena

Työnohjauksessa on tavoitteena ammatillinen kasvu, jossa keskeisenä välineenä on vuorovaikutuksellinen oppimisprosessi työnohjaajan sekä ohjattavan välillä. Työnohjaus selkeyttää työn tavoitteita ja kehittää keinoja päästä niihin. Työnohjauksen tavoitteista sovimme usein yhteistyössä työnantajan edustajan, ohjattavan sekä työnohjaajan kesken ja ne kirjataan sopimukseen. Työnohjauksissa käytetään työskentelymuotoina keskusteluja ja toiminnallisia menetelmiä.

EsimiestyönohjausEsimiestyönohjaus on oman johtamistavan tarkastelua ja ymmärtämistä organisaation kokonaisuuden ja tavoitteiden suhteen. Esimiestyönohjauksessa kehitetään omaa johtamistapaa, opitaan hyödyntämään erilaisuutta ja luomaan hyvää työskentelyilmapiiriä. Esimiestyönohjauksen tavoitteena on myös löytää oma tapa toimia johtajana, tehdä päätöksiä, organisoida ja osallistaa ihmisiä.

Esimiestyönohjaus on leadership-tyyppistä henkilöstön johtamiseen ja hyvinvointiin liittyvää valmennusta.

YksilötyönohjausTyönohjaus on henkilökohtaista, työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin ja työinnon lisääminen. Keskeisenä välineenä työnohjauksessa on vuorovaikutuksellinen oppimisprosessi työnohjaajan ja ohjattavan välillä. Työnohjaus selkeyttää työn tavoitteita ja kehittää keinoja päästä niihin. Työnohjaus tukee ammatillista käyttäytymistä työpaikalla, luo valmiuksia kohdata muutostilanteita ja auttaa selviämään stressaavissa tilanteissa.

Työote näkyy konkreettisten suunnitelmien tekemisenä ja ratkaisujen hakemisena.

TiimityönohjausTyöyhteisössä toimivien tiimien työnohjaus on hyvä keino luoda yhteinen näkemys työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Työnohjaus auttaa tiimin jäseniä kirkastamaan perustehtävänsä, ja löytämään ratkaisuja sekä työtilanteiden että ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään, työkavereitaan ja työyhteisöään kohtaan.

Työnohjauksessa jaetaan ja tutkitaan työhön liittyviä tunteita, jäsennetään omaa toimintaa yhdessä ryhmän kanssa ja etsitään toimia ratkaisuja.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Sari Lehtoaro

organisaatiokonsultti, työyhteisöjen valmentaja ja työnohjaaja
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Päivi Klinga

johdon ja työyhteisöjen valmentaja, coach, työnohjaaja
+ 358 50 57 22 777
paivi.klinga@innoman.fi

Venla Berg

toimitusjohtaja, prosessikehittäjä, ERP-konsultti
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Kannattavan kasvun edellytysten luonti
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen

Lue lisää

Tuottava ERP-projekti

Liiketoiminnalliset tavoitteet ja tavoiteprosessit
Oikein valittu tietojärjestelmä ja toimittaja
Ammattimainen projekti- ja muutosjohtaminen
Kustannus-tuottolaskenta

Lue lisää

Innovaatiotoiminta

Strateginen merkitys
Asiakas- ja käyttäjäymmärrys
Resurssianalyysi
Innovaatioprosessit ja –työkalut
Tuotteistaminen ja liiketoimintamallit
Liiketoimintahyötyanalyysi

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Tavoitteiden kirkastaminen
Muutoskyvyn mittaaminen
Muutosvalmennus
Esimiesten ohjaus
Tiimityön kehittäminen
Työnohjaus ryhmille ja yksilöille

Lue lisää

Drama Queen: Innomanin yksilöllisellä työnohjauksella ylläpidetään työkykyä

Henkilöstöstään huolehtivassa markkinointiviestintätoimistossa Drama Queen Communicationsissa nousi esille huoli työntekijän jaksamisesta ja työkyvystä. Työterveyshuollon tarjoama terveydenhoidon näkemys ei riittänyt yksin vastaamaan haasteeseen, vaan tarvittiin kokonaisvaltaista...

Lue lisää

Laptitec: Työvälineet voittajatiimien rakentamiseen Innomanin valmentajan avulla

Kasvava ja uudenaikainen LVIAS-alan edelläkävijä Laptitec Oy halusi antaa esimiehille ja koko henkilöstölle uusia eväitä kehittää työyhteisöä. Arkipäivän kiireen ja muuttuneiden tiimien paineessa haluttiin antaa mahdollisuus...

Lue lisää

Verkkoasema kehitti esimiestyötä vastaamaan kasvutavoitteita

Innoman toimi asiantuntijana Verkkoaseman tiimien prosessien kehityksessä sekä koko yrityksen strategiatyössä. Prosessiohjaus kehitettiin uudelle tasolle antamalla esimiehille työnohjausta ja valmennusta.

Lue lisää